Look Up

Are you just shy Why don’t you tell my why Why don’t we get this fixed Before we’d just say goodbye I can see it from your freckled face And your white sparkly teeth Like the ones from the grizzly bears Desperate for flesh and meat I can see it from your nose That smell…

Ina Pa rin Kita

Pagbigyan… Madalang lang ako sumulat ng tula sa wikang Filipino 😀 Nagsimula ang lahat sa pagkapanganak ng supling Pinalaki, inaruga ng may ingat at lambing Ako na nga pala ang iyong tanging kapiling Isang anak na hindi mo pala hiniling Ito nga ba ang tadhana para sa atin? Ng dahil sa aking ama sa likod…